„Krymská“ první ne vlastenecká válka Tartárie - Основы тартароведения

„Krymská“ první ne vlastenecká válka Tartárie

Dnes již lze s vysokou mírou jistoty tvrdit, že známe důvody a přesné datum odchodu Velké Tartárie ze světové arény. Odtud se logicky odvíjí pochopení následných událostí, stejně jako důvody zapomnění skutečné historie naší země. Historii píše vítěz, jak každý ví, a tak je přirozené, že útočníci, kteří si říkali Romanovci, udělali všechno možné i […]

Tartárie XX. století - Основы тартароведения

Tartárie XX. století

Konec devatenáctého a začátek dvacátého století byl poznamenán nekonečnou řadou revolucí, které vypukly po celém světě. Pokud je neuvažujeme odděleně, ale jako různé epizody stejného procesu, pak je nemožné neidentifikovat jeden vzorec: příjemcem v každém případě bylo jistě Britské impérium. A říkat, že Britové neměli s většinou z nich přímý vztah, může jen extrémně krátkozraký […]