Henri Chatelain: Genealogie Des Anciens Empereurs Tartares, Descendus De Genghiscan

Henri Chatelain: Genealogie Des Anciens Empereurs Tartares, Descendus De Genghiscan
Henri Chatelain: Genealogie Des Anciens Empereurs Tartares, Descendus De Genghiscan

Historické poznámky

Tartárie, která byla až dosud málo prozkoumanou, a to jak geografy, tak i chronology, je zde představena přesně podle přirozených hranic díky snaze slavného M. Witsena, který ji přesně zkopíroval.

Slavná Zeď dlouhá 400 ligami, která oddělila Tartárii od Číny, nemohla zabránit Tartárii při pronikání do Číny, zvítězit nad ní a stát se jejím pánem v roce 1645.

V Tartárii je však stále mnoho nezávislých částí, jejichž jména ani umístění ještě nejsou přesně známá. V centru této obrovské země jsou nezávislé národy, které nemají trvalá bydliště, ale žijí v komunitách na vozících a přebývají ve stanech. Tyto silné kmeny se nacházejí ve skupinách, které se nazývají Hordy (Le Horde - přeloženo jako vojáci, dav).

Také je známost o mnoha královstvích v Tartárii a tvrdí se například, že před více než tisícem let bylo v království Tangut* objeveno umění tisku.

Je těžké říct, kdy přesně se Tartaři stali pány celé země, která se nachází mezi Tanaisem (řeka Don?) A Borisfenem (řeka Dněpr?) a nazývá se Malá Tartárie.

Ale co se týče Číny (Kitaje), válka, kterou vedla proti ní Tartárie, začala 2 341 let do (ere vulgaire**)

Jezuita Pierre Mareni v roce 1655 tvrdil, že již 4 000 let Tartaři vedou neustálou válku s Čínou (doslova - nedovolují válku ukončit). V roce 1280 se Tartaři stali vládci Číny a rod Iven (dynastie?) zde vládl 89 let. Tartaři v Číně hospodařili až do roku 1369, kdy byl trůn obsazen Mim (doslova panovníkem národa Mim).

V roce 1645 si Tartaři pod vedením krále Kinči (Xunchi), později známého jako Velký Chán (Le grand Can), znovu podmanili Čínskou říši a rodina tartarského prince zde vládne dodnes (napsáno v roce 1719)

* O království Tangut se píše i ve Wikipedii, ale není jasné, o co tu přesně jde.
** Co se týče ere vulgaire (vulgární éry), pak zde nejspíš jde o systém založený na zatměních slunce, nějaká informace je zde.

autor převodu ze staré francouzštiny do ruštiny: Sil2